joi, 7 ianuarie 2016

Seminarul capucin Fericitul Ieremia - Blessed Jeremiah Capucin Seminary - Seminario cappuccino Beato Geremia

SEMINARUL CAPUCIN „FERICITUL IEREMIA”

Seminarul a luat ființă din dorința de a-i ajuta pe adolescenții care sunt în căutarea vocației lor. Dorim să-i ajutăm să-și descopere sensul vieții, propunându-le un drum formativ franciscan. Așa cum s-a întâmplat cu multe secole în urmă cu Sfântul Francisc din Asissi și cu Fericitul Ieremia, Dumnezeu continuă să cheme și astăzi tineri care să-și dedice viața fraților lor, iar noi dorim să-i ajutăm în descoperirea acestei chemări. Seminariștii sunt în număr de 27 și au vârste cuprinse între 14 și 19 ani. Într-o societate în transformare, care propune ca ideal doar o realizare materială în afara țării, noi dorim să spunem tinerilor că a-ți dărui viața lui Dumnezeu și semenilor este ceva frumos și măreț.

“Blessed Jeremiah” Capuchin Seminary

The seminary was born in order to help teenagers who are looking for their vocation. We want to help them discover the meaning of life, offering them a Franciscan formative perspective. As happened many centuries ago with St. Francis of Assisi and Blessed Jeremiah, God continues to call young people today, who dedicate their lives to their brothers, and we want to help them in discovering this call. The Seminarians are in number of 27 and are between 14 and 19 years old. In a permanent developing society, which proposes as an ideal only the financial situation abroad, we want to tell these young people that offering the life to God and to the people is something beautiful and great.

SEMINARIO CAPPUCCINO ”BEATO GEREMIA”

Il Seminario cappuccino è nato con il desiderio di essere vicini agli adolescenti in cerca della loro vocazione. Vogliamo aiutarli a scoprire il senso della loro vita, proponendoli un cammino di formazione francescana. Cosi come è successo tanti secoli fa con San Francesco e con Beato Geremia, il Signore continua a chiamare anche oggi giovani per dedicarsi ai loro fratelli, e noi vogliamo aiutarli a scoprire questa chiamata del Signore. I seminaristi sono 27 e hanno l’età compresa tra i 14 e i 19 anni. In una società che propone come ideale solo l’aspetto materiale da guadagnare in un altro paese, noi vogliamo dire ai giovani che donare la loro vita al Signore e ai fratelli è qualcosa di bello e grande.        

    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu