joi, 7 ianuarie 2016

Masa și dușul pentru persoane nevoiașe - The poor meal and shower - La mensa e la doccia per persone bisognose

MASA ȘI DUȘUL PENTRU PERSOANELE NEVOIAȘE

Dificultățile materiale și sociale sunt din ce în ce mai multe și mai diverse. Acestea produc multă suferință în mijlocul celor care nu au nimic. Masa caldă, pe care noi o oferim în fiecare zi, de luni până vineri, este un mic semn de ajutor pentru un număr de 30-40 de persoane. Numărul diferă uneori în zilele de sărbătoare, când unii se duc la anumite biserici și primesc câte ceva de la credincioși, ori când este o înmormântare la cimitir. Pe lângă această masă, am amenajat - cu ajutorul binefăcătorilor - 4 dușuri care sunt deschise de două ori pe săptămână pentru toți cei care doresc să facă un duș cald. Când avem posibilitate le oferim și îmbrăcăminte de schimb.
Nu este mult ceea ce facem, însă cu ajutorul spiritual și material din partea dumneavoastră putem să ducem mai departe aceste activități și să le extindem. Spun acest lucru văzând puțina noastră experiență și problemele economice pe care le întâmpinăm. Aici, în România, noi frații nu avem nici un venit salarial, în afară de doi frați care lucrează în cadrul Liceului. Beneficiem doar de asigurare medicală gratuită din partea statului, fiind călugări. Alte beneficii nu avem, decât ajutorul din partea binefăcătorilor și a celor care ne cer să ne rugăm pentru ei, oferindu-ne o mică sumă de bani.

The poor meal and shower

Material and social difficulties are becoming more and more diverse. These problems produce a lot of suffering among those who have nothing. Hot meal, which we offer every day, Monday to Friday, is a sign of help for a number of 30-40 people. Number sometimes differ on holidays, when some go to certain churches where they receive something, or when it is a funeral at the cemetery. In addition to this meal, we arranged - with the help of benefactors - four showers that are open twice a week for all those who want to take a warm shower. When we have the opportunity we even offer them clean clothes.
There is not so much what we do, but with spiritual and material support from you we can carry on these activities and expand them.
I say that because of our little experience and seeing the conomic problems we face. Here in Romania, we the capuchin brothers have no wage income, apart from two brothers who work for the Theological high-school. We only benefit from free health insurance from the state because we are monks.
We don’t have other benefits excepting the help from benefactors and from those who ask us to pray for them, giving us a small amount of money.

LA MENSA E LE DOCCE PER PERSONE BISOGNOSE

Le difficoltà materiali e sociali sono sempre di più e diverse. Queste difficoltà producono tanta sofferenza tra le persone che non hanno niente. Il pranzo che noi lo offriamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è un piccolo aiuto per un numero di 30 \ 40 persone. Oltre a questa mensa abbiamo costruito con l’aiuto dei benefattori uno spazio dove ci sono 4 docce. Queste sono aperte due volte la settimana per tutti quelli che vogliono fare la doccia calda. Quando abbiamo la possibilità li offriamo anche degli indumenti puliti.

Non è molto quello che facciamo, pero con il vostro aiuto spirituale e materiale possiamo portare avanti queste attività e anche allargarli. Dico questo vedendo la nostra poca esperienza e le difficoltà economiche che incontriamo. Cui in Romania noi fratti non abbiamo nessun aiuto dallo stato tranne l’assicurazione medicale essendo fratti. Altri benefici tranne l’aiuto dei benefattori e le richieste di preghiere, non abbiamo.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu