joi, 7 ianuarie 2016

Liceul Teologic Fericitul Ieremia - Blessed Jeremiah Teological High-School - Liceo Teologico Beato Geremia

LICEUL TEOLOGIC „FERICITUL IEREMIA”
Liceul Catolic dedicat Fericitului Ieremia este format din 180 de elevi. Este un Liceu deschis băieților și fetelor (avem un număr de 120 de fete și 60 de băieți). Chiar dacă este un Liceu Catolic, este deschis tuturor elevilor, fără deosebire de religie. Această școală a fost deschisă pentru a da posibilitatea multor adolescenți să aibă o educație umană și să facă o şcoală pentru viață. Mă refer în special la copiii care provin din satele mai sărace din zona Moldovei. Mulți dintre elevii noștri, dacă nu ar fi fost acest liceu, probabil că nu ar mai fi urmat o școală. Dorința noastră, pe lângă aceea de a-i ajuta să crească la nivel intelectual și profesional, este aceea de a-i ajuta pe acești tineri să crească din punct de vedere uman, relațional și spiritual. Ne-am dorit să creăm un spațiu curat, liniștit, plăcut și familial, pentru a ajuta familiile în educația copiilor. Mulți dintre elevi sunt singuri sau cu bunicii ori rudele, părinții fiind plecați la muncă în alte țări.

”Blessed Jeremiah” Theological High-School
Theological High-School dedicated to Blessed Jeremiah is formed of 180 students. It is a high-school for boys and girls (we have a total of 120 girls and 60 boys). Even if it is a Catholic high-school, it is open to all students no matter their religious orientation. This school was opened to give the opportunity to these teenagers to have a proper education and make school for life. I particularly refer to children from the poorest villages from Moldavia. If it hadn’t been for this high-school many students had not had the chance to attend any high-school. They would probably not have gone to school at all. Our desire, besides to help them grow intellectually and professionally, is to help these young people to grow in terms of human, relational and spiritual perspective.
We wanted to create a clean, quiet, pleasant and familiar environment to help families with their children's education. Many students are by themselves or with grandparents or relatives because their parents are gone for work in other countries.

LICEO TEOLOGICO “BEATO GEREMIA”
Il Liceo Cattolico dedicato al Beato Geremia ha un numero di 180 allievi. È aperto a maschi e femmine (abbiamo un numero di 120 ragazze e 60 ragazzi). Anche se è un Liceo Cattolico è aperto a tutti gli allievi, senza distinzione di religione. Questa scuola è stata aperta per dare la possibilità a diversi adolescenti di avere una educazione umana e di aver possibilità di fare una scuola per la vita. Mi riferisco ai giovani che provengono dai paesi più poveri di questa zona. Il nostro desiderio, oltre a quello di aiutarli a crescere dal punto di vista intellettuale e professionale, è quello di aiutare questi giovani a crescere dal punto di vista umano, relazionale e spirituale. Il nostro desiderio è stato quello di creare uno spazio pulito, tranquillo, piacevole e familiare per aiutare le famiglie nella educazione di questi giovani. Tanti di loro vivono da soli o con i familiari più stretti perché i genitori sono partiti per lavoro in altri paesi.   

    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu